Petit Basset Griffon Vendéen


Bilderna är klickbara!!

VÄNTANS KOKOS KYSS
Född. 2008
E: Afterglow Walnut Whip 
U: Väntans Zöta Zingo

VÄNTANS SMILLA SMILGROP
Född. 2018
E: DK UCH GB CH NO UCH SE UCH SE JCH 
SE V-18 NO V-18 KBHV-17 
Taglines Double The Fun With Soletrader
 
U: Väntans Qrusidull Qajsa


IN MEMORY OF

VÄNTANS JUMBO JACKPOT 
Född 2008
E. Afterglow Walnut Whip
U. Månsäters Edit
NORDJV-07 NORDV-07
VÄNTANS GRYMMA GRYNET
Född. 2007
E. DK UCH Chouan Iceman
U. SE JCH Rosenrot Vom Esculap

KRUT'S EXPLOSIVA EDDAH
Född. 2004
E. INT UCH SE UCH NO UCH SE JCH Blandings Ajax 
U. Väntans Farliga Fanny
SE V-11 KRUT'S GNISTRANDE GLÖDH
Född. 2007
E. Mälarens Bernard 
U. Krut's Explosiva Eddah

KRUT'S BÄTTAN BÄST
Född 2000
E. SE J(d)CH Väntans Stöddiga Svenne 
U. Väntans Farliga Fanny
KRUT'S DE LUX DEVIL
Född 2002
E. SE JCH SE UCH Mälarens Pinocchio  
U. Väntans Farliga Fanny
VÄNTANS FARLIGA FANNY
Född 1997
E. Lamy Des Rives De La Garonne 
U. SE U(d)CH SE J(d)CH Rainstone Estée
VÄNTANS ENDA E-VITA
Född 1996
E. SE (dv)UCH NO UCH  Mastermind's Baloo  
U. SE U(d)CH SE J(d)CH Rainstone Estée

NO UCH SE U(D)CH VÄNTANS ÅDIN
Född 1993
E. INT U(d)CH NO UCH SE U(d)CH  SE J(d)CH Trogens Jöns Bock  
U. SE U(d)CH NO UCH Trogens Huldra